Jak změřit čas dlouhé expozice?

Před časem jsem popsal typy neutrálně šedých filtrů a také možnosti, které Vám jejich používání dává. Dnes bych se chtěl zaměřit spíše na technickou část, tedy jak správně spočítat délku expozice při použití neutrálního šedého filtru, hlavně v případě, kdy Vám přesný čas již fotoaparát nedokáže změřit.

Krátká dlouhá expozice

Malý oxymoron v nadpisu, nikoliv však nelogický. Krátká dlouhá expozice je takový čas, který již neudržíte v ruce a musíte tedy použít stativ, ale stále Vám jej fotoaparát bez problémů změří. Většina současných fotoaparátů měří čas do 30 vteřin, což může někdy být, jak následně popíšu, celkem velké omezení.

Fotografujete-li za slunečného dne, tak Vám budou časy i s nasazeným filtrem 1000× vycházet pod 30 vteřin. V hledáčku pravděpodobně nic moc neuvidíte, ale displej (liveview) scénu většinou zobrazit zvládne. Nedochází tedy k žádnému problému a můžete exponovat.

Delší dlouhá expozice

Dle odstavce výše vypadá vše idylicky jednoduše. Takže přitvrdíme. Nasadili jste neutrální šedý filtr, nastavili clonu a ISO a čas ukazuje blikající třicítku. Pozor, to neznamená, že doba expozice je 30 vteřin, když číslo bliká, znamená to, že je čas delší než 30 vteřin a fotoaparát jej nedokáže změřit. V tuto chvíli máme více možností. Nejjednodušší je snižovat clonu nebo zvyšovat ISO až do chvíle, kdy třicítka přestane blikat. Tato možnost je nejhorší z možných. Vy nechcete snižovat clonu, když jste si jí z nějakého důvodu vybrali, také nechcete zvyšovat ISO, protože tím jen snižujete kvalitu obrazového výstupu. Potřebujete prodloužit čas a máte více možností, jak jej spočítat.


A) Sundáte neutrální šedý filtr
, změříte expozici, nasadíte filtr. Pokud nasazujete např. neutrální šedý filtr 1000× tak prodlužujete expozici o 10 stop (EV). Čas, který se liší o 1 EV je poloviční resp. dvojnásobný. Pro názornost výpočet ukážu na příkladu:

Bez filtru Vám fotoaparát změřil expozici při cloně 11.0 a ISO 100 řekněme 1/15. Vy si nyní v hlavě desetkrát dvojnásobně prodloužíte čas (drobné zaokrouhlování se v rámci vteřinových až minutových expozic ztratí):

1/15 > 1/8 > 1/4 > 1/2 > 1 s > 2 s > 4 s > 8 s > 15 s >30 s > 1 minuta

Použitím filtru jste prodloužili běžnou expozici 1/15 na 1 minutu. Počítání v hlavě má jednu velkou výhodu - nejste odkázáni na nějakou tabulku, kterou při sobě nemusíte zrovna mít, když jí nejvíce potřebujete. Vždy si expozici dokážete spočítat. Použití tabulky přepočtených expozičních hodnot je na druhou stranu rychlejší a méně chybový způsob.

Tabulka přepočtených expozičních hodnotTabulka přepočtených expozičních hodnot - tabulku jsem si vypůjčil z fóra talkphotography.co.uk a přeložil do češtiny. V řádku bez filtru je naměřená hodnota bez nasazeného neutrálního šedého filtru a jednotlivé následující řádky udávají přepočtenou délku expozice pro různě silné filtry.


B) Filtr necháte nasazený. Snížíte clonu na nižší hodnotu, např. 4.0 a zvýšíte ISO na vysokou hodnotu např. 3200. Počítejme se stejnými podmínkami jako u metody v bodě A) a v tuto chvíli Vám fotoaparát změří délku expozice 1/4 s. Protože je to oproti minutě relativně krátký čas, můžete si dovolit testovací snímek, kde si i okamžitě ověříte, zda fotoaparát změřil scénu správně. Pokud ano, zbývá již jen vrátit hodnoty clony a ISO na původní a průběžně přičítat délku expozice. Začněte u clony. Ze 4.0 o jednu stopu posouváte na 5.6, tím se čas prodloužil dvojnásobně z 1/4 na 1/2, dále z clony 5.6 na 8.0, čas se prodloužil na 1 vteřinu a nakonec na finální clonu 11.0 a čas se prodloužil na 2 vteřiny. Nyní vrátíte podobně po krocích i hodnotu ISO. Z 3200 na 1600 (také poloviny resp. dvojnásobky) a ze současných 2 vteřin prodlužujeme na 4 vteřiny. Postupně takto ještě čtyřikrát přes hodnoty 800, 400, 200 až na finální ISO 100 a tedy také čtyřikrát prodloužit čas ze 4 vteřin na 8, 15, 30 na finální 1 minutu.

Tato metoda se Vám zpočátku může zdát jako hodně komplikovaná, ale přináší bonus v možnosti exponovat s nasazeným filtrem krátkým časem testovací snímek. V praxi totiž často dochází k situaci, že na pětiminutovou expozici máte jen jeden pokus a pokud špatně spočítáte expozici nebo Vám fotoaparát scénu špatně změří, zbudou Vám jen oči pro pláč.

Extrémně dlouhá expozice

V noci může být délka expozice sama o sobě (bez filtru) v řádech desítek vteřin. V takovém případě je již většinou nesmysl nasazovat jakýkoliv neutrální šedý filtr. Jen si to zkuste spočítat. Expozice bez filtru vychází na 30 vteřin, prodloužíte-li tuto expozici o 10 EV, získáte krásnou osmihodinovou šichtu :-) a to se vyplatí.

Jako každá technická záležitost je i správné měření dlouhých expozic otázka cviku a zkušenosti, takže při prvních nezdarech nevěště hlavu!

Související články

Líbí se Vám můj článek?Kupte mi kafeKupte mi kafe